Skip Navigation Links

C2 modules

C2 modules

Prostředky velení a řízení vyvinuté pro účinnou podporu moderních protiletadlových kompletů typu SHORAD a VSHORAD používané zejména jako autonomní součást radiolokátorů PVO.

  • C2 je zaveden ve výzbroji armády České republiky
  • Využívají radiolokační informaci z radaru krátkého dosahu typu ReVISOR
  • Umožňuje efektivní řízení radarových prostředků
  • Začlenění do různých úrovní velení a taktických konfigurací
C2 modules - effective support of advanced SHORAD and VSHORAD anti-aircraft missile systems.
These systems utilise radar information obtained from the ReVISOR short-range radar with high data refresh rate.

Information about the air situation provided by the radar is transmitted to the C2 module. This module gives the commander the necessary information that enables him to assign the given weapon system to a specific target. 

The C2 module enables efficient control of weapon system. This module, together with radar, may be integrated into the structure of ground based air defence at various command levels and various tactical configurations.  

We ensure product life cycle.
C2 modules are used by the Czech Armed Forces.