Skip Navigation Links

RACCOS

RACCOS

Automatizovaný systém RACCOS je mobilní komunikační a informační systém velení a řízení, který je možné provozovat jednotkami PVO na stanovištích i během přesunu.

  • RACCOS je zaveden ve výzbroji armády České republiky
  • Zvýšení účinnosti a efektivnosti systému protiletecké obrany
  • Plná digitalizace a automatizace
  • Minimální nároky na obsluhu
  • Informace předávány v reálném čase
Mobile automated command and control system for ground based air defence.

The automated RACCOS system is a mobile communication, information, command and control system used to control firing that can be operated by ground based air defence units at stations and during relocations.

The task of the system is to provide superior, subordinate and cooperating units with information necessary for their activities, and to propose solutions which increase the efficiency of the anti-aircraft defence system.​

Advantages of the RACCOS system

  • mobile communication and information platform used to command and control firing of ground based air defence
  • integrates various radars and weapon systems already utilised by the user into an efficient command and control system of ground based air defence
  • generates efficient information for superior, subordinate and cooperating structures
  • increases the efficiency of the ground based air defence system
  • module system with open architecture enables creation of a system exactly according to customer specifications
RACCOS is fully digitised and highly automated and many operations are completed in the background, that is without the need to display it and with minimum requirements on the operator.

Information about the air situation and commands necessary for combat control are transferred in real time using a radio network. 

RACCOS is used by the Czech Armed Forces.