Skip Navigation Links

ReTWis – through-wall radar

ReTWis – through-wall radar

Nabízíme rozličná zákaznická řešení lokalizace a sledování osob za překážkami pro vojenské, bezpečnostní a záchranné složky. Řešení jsou založena širokopásmové (UWB) technologii, ve které jsme průkopníky ve světovém měřítku.

The ReTWis 5 (RETIA Through-Wall Imaging System) is a unique small portable radar detecting living entities behind a wall or a non-metallic barrier.